EPH

Mi az EPH?

EPH = Egyen Potenciálra Hozás

A gázszolgáltatók új gázhálózat kialakításakor, vagy meglévő gázhálózat felújítást követő csatlakoztatásakor, átalakításakor EPH bizonylat meglétéhez kötik az engedélyek kiadását. Az EPH vizsgálat célja, az EPH összekötések meglétének, és milyenségének ellenőrzése.

Az EPH kialakítás főbb szempontjai:

 • Csatlakozó és fogyasztói gázvezeték összekötése megfelelő vezetővel
 • PEN vezető szétválasztási pontjánál (általában a lakás biztosítótáblája) a PE sínre (föld sín) érkező EPH gerincvezető bekötése
 • EPH csomópont (többnyire a cirkó körül) kialakítási helyére beérkező összes fémes csővezeték bekötése

További követelmények, amelyek nem függnek össze szorosan a gázhálózatra csatlakozás feltételeivel, azonban szerves részét képezik az EPH-nak:

az EPH csomópontba be kell kötni, vagy közvetlenül, vagy az EPH gerinc vezetékre csatlakozó többi EPH csomóponton keresztül:

 • az érintésvédelmi (potenciálrögzítő) földelőt
 • a védővezető gerincvezetőjét
 • a betonalap-földelést
 • az EPH céljára esetleg létesített mesterséges földeléseket
 • az épület villámhárító berendezésének legközelebbi földelését,
 • az épületek belső villámvédelmi rendszerét (túlfeszültség védelmi eszközöket)
 • a házi fémhálózatokat és fémszerkezeteket (gépeket, épületszerkezeteket ) amelyek:

– vízszintes kiterjedése 5 m-nél nagyobb, vagy
– függőleges kiterjedése az adott épület szintmagasságánál nagyobb, vagy
– az épületet elhagyó vagy ide csatlakozó fém csővezetékektől – elhelyezéséből eredően vagy szándékos műszaki megoldással – nincsenek villamosan elszigetelve, továbbá

 • a fémből készült fürdőkádakat
 • a legalább 500 l űrtartalmú, helyhez kötött fémtartályokat
 • a villámvédelmi földelőt
 • az érintésvédelmi (potenciálrögzítő) földelőt

Az EPH célja a veszélyes potenciál különbségek kialakulásának megakadályozása.

Forduljon hozzánk bizalommal, kérje árajánlatunkat!